Bàn đá tự nhiên

Bàn đá tự nhiên MXR - 7050

1.460.000₫
Bàn đá tự nhiên Xanh rêu, lắp chậu dương MDM - 7050 ( KT 700 x 500 x 170)
Chi tiết sản phẩm

Bàn đá tự nhiên MDM - 7050

1.700.000₫
Bàn đá tự nhiên Đen vân mây, lắp chậu dương MDM - 7050 ( KT 700 x 500 x 170)
Chi tiết sản phẩm
0968.503.989