Bàn đá tự nhiên

Bàn đá tự nhiên âm bàn MDM - 7050A

2.180.000₫
Bàn đá tự nhiên Đen vân mây, lắp chậu âm MDM - 7050A ( KT 700 x 500 x 170)
Chi tiết sản phẩm

Bàn đá tự nhiên chậu âm MXR - 7050A

1.900.000₫
Bàn đá tự nhiên Xanh rêu, lắp chậu âm MDM - 7050A ( KT 700 x 500 x 170)
Chi tiết sản phẩm

Bàn đá tự nhiên dương bàn MXR - 7050D

1.500.000₫
Bàn đá tự nhiên Xanh rêu, lắp chậu dương MDM - 7050 ( KT 700 x 500 x 170)
Chi tiết sản phẩm

Bàn đá tự nhiên dương bàn MDM - 7050

1.900.000₫
Bàn đá tự nhiên Đen vân mây, lắp chậu dương MDM - 7050D ( KT 700 x 500 x 170)
Chi tiết sản phẩm
086 900 7989