Vòi lavabo

Sen liền vòi SLV - 01

1.920.000₫
Sen tắm liền vòi SLV - 01 ( đã bao gồm xifong )
Chi tiết sản phẩm

Sen liền vòi SLV - 02

1.500.000₫
Sen tắm liền vòi SLV - 02 ( đã bao gồm xifong )
Chi tiết sản phẩm

Vòi Lavabo L - 15H

2.500.000₫
Sản phẩm được làm bằng Đồng với lớp mạ Cr/Ni trên dây chuyền mạ tự động theo công nghệ Ý ,với lớp mạ NiKen 2 lần làm cho lớp mạ luôn sáng bóng khó có thể bị bong tróc trong...
Chi tiết sản phẩm

Vòi Lavabo L - 16

1.420.000₫
Vòi Lavabo nóng lạnh lõi cao L - 16
Chi tiết sản phẩm

Vòi Lavabo L - 168

1.840.000₫
Vòi Lavabo nóng lạnh L- 168
Chi tiết sản phẩm

Vòi Lavabo (điểm mạ vàng ) L - 08V

1.480.000₫
Vòi Lavabo (điểm mạ vàng ) L - 08V
Chi tiết sản phẩm

Vòi Lavabo (điểm mạ vàng ) L - 16V

1.480.000₫
Vòi Lavabo (điểm mạ vàng ) L - 16V
Chi tiết sản phẩm

Vòi Lavabo 1 chân L - 116

1.200.000₫
Vòi Lavabo nóng lạnh lõi cao L - 16
Chi tiết sản phẩm

Vòi lavabo đơn lạnh L - 104

470.000₫
Vòi lavabo đơn lạnh L - 104
Chi tiết sản phẩm

Vòi Lavabo L - 01

1.540.000₫
Vòi Lavabo nóng lạnh L - 01
Chi tiết sản phẩm

Vòi lavabo L - 08

1.500.000₫
Vòi lavabo nóng lạnh L - 08
Chi tiết sản phẩm

Vòi Lavabo L - 08T

1.460.000₫
Vòi Lavabo mạ sứ trắng L - 08T
Chi tiết sản phẩm

Vòi lavabo L - 108

1.100.000₫
Vòi lavabo nóng lạnh 1 chân L - 108
Chi tiết sản phẩm

Vòi Lavabo L - 11

1.400.000₫
Vòi Lavabo nóng lạnh L - 11
Chi tiết sản phẩm

Vòi lavabo L - 15

1.960.000₫
Vòi lavabo nóng lạnh L - 15
Chi tiết sản phẩm

Vòi lavabo L - 163

660.000₫
Vòi lavabo đơn lạnh L - 163
Chi tiết sản phẩm
086 900 7989