Vòi bếp

Vòi bếp (tích hợp vòi R/O) B - 01

2.360.000₫
Vòi bếp nóng lạnh cắm chậu (tích hợp vòi R/O) B - 01
Chi tiết sản phẩm

Vòi bếp B - 03

2.990.000₫
Vòi bếp nóng lạnh đa dụng B - 03 Sản phẩm được làm bằng Đồng với lớp mạ Cr/Ni trên dây chuyền mạ tự động theo công nghệ Ý ,với lớp mạ NiKen 2 lần làm cho lớp mạ luôn sáng...
Chi tiết sản phẩm

Vòi bếp B - 06

2.165.000₫
Vòi bếp nóng lạnh(cứng, vuông) cắm chậu
Chi tiết sản phẩm

Vòi bếp B - 08

1.415.000₫
Vòi bếp nóng lạnh cứng cắm chậu
Chi tiết sản phẩm

Vòi bếp nóng lạnh cần mềm đa màu B - 08RB

1.190.000₫
Vòi bếp nóng lạnh cứng cắm chậu
Chi tiết sản phẩm

Vòi bếp B - 09

2.990.000₫
Vòi bếp nóng lạnh cứng cắm chậu
Chi tiết sản phẩm

Vòi bếp mạ sứ B - 09T

3.150.000₫
Vòi bếp nóng lạnh cứng cắm chậu 
Chi tiết sản phẩm

Vòi bếp B - 16

1.820.000₫
Vòi bếp nóng lạnh đầu xoay B - 16
Chi tiết sản phẩm

Vòi bếp B - 17

1.865.000₫
Vòi rửa bát nóng lạnh cắm chậu B - 17
Chi tiết sản phẩm

Vòi bếp BS - 18

930.000₫
Vòi bếp nóng lạnh cứng cắm chậu Inox SUS 304
Chi tiết sản phẩm

Vòi bếp B - 13

2.645.000₫
Vòi bếp nóng lạnh cần cứng B - 13 Sản phẩm được làm bằng Đồng với lớp mạ Cr/Ni trên dây chuyền mạ tự động theo công nghệ Ý ,với lớp mạ NiKen 2 lần làm cho lớp mạ luôn sáng bóng...
Chi tiết sản phẩm

Vòi bếp nóng lạnh B - 20

3.105.000₫
Vòi bếp nóng lạnh cứng cắm chậu 
Chi tiết sản phẩm

Vòi bếp nóng lạnh điểm vàng B - 22

2.600.000₫
Vòi bếp nóng lạnh cứng cắm chậu 
Chi tiết sản phẩm

Vòi bếp nóng lạnh đen vàng B - 23

1.715.000₫
Vòi bếp nóng lạnh cứng cắm chậu 
Chi tiết sản phẩm

Vòi rửa bát điểm sứ B - 28

1.620.000₫
Vòi rửa bát nóng lạnh B - 28 
Chi tiết sản phẩm

Vòi bếp nóng lạnh B - 38

1.750.000₫
Vòi bếp nóng lạnh cứng cắm chậu 
Chi tiết sản phẩm
086 900 7989