Phụ kiện

Bộ phụ kiện Inox 304 PK - 05

1.230.000₫
Phụ kiện Inox SUS 304
Chi tiết sản phẩm

Bộ kệ kính PK - 0501

347.000₫
Bộ kệ kính chân đế lan can phụ kiện 05
Chi tiết sản phẩm

Giá đỡ cốc ( phụ kiện 05 ) PK - 0502

222.000₫
Giá đỡ cốc phụ kiện 05
Chi tiết sản phẩm

Thanh vắt khăn Phụ PK - 0503

212.000₫
Thanh vắt khăn phụ kiện 05
Chi tiết sản phẩm

Móc áo 3 ( phụ kiện 05 ) PK - 0504

156.000₫
Móc áo 3 ( phụ kiện 05 ) PK - 0504
Chi tiết sản phẩm

Đĩa xà phòng PK - 0505

193.000₫
Đĩa đựng xà phòng phụ kiện 05
Chi tiết sản phẩm

Lô giấy PK - 0508

231.000₫
Lô giấy phụ kiện 05
Chi tiết sản phẩm

Bộ phụ kiện Inox 304 PK - 02

1.610.000₫
Phụ kiện Inox SUS 304
Chi tiết sản phẩm

Bộ kệ kính ( phụ kiện 02 ) PK - 0201

404.000₫
Bộ kệ kính chân đế lan can phụ kiện 02
Chi tiết sản phẩm

Giá đỡ cốc ( phụ kiện 02 ) PK - 0202

260.000₫
Giá đỡ cốc phụ kiện 02
Chi tiết sản phẩm

Thanh vắt khăn ( phụ kiện 02 ) PK - 0203

270.000₫
Thanh vắt khăn phụ kiện 02
Chi tiết sản phẩm

Móc áo 3 móc ( phụ kiện 02 ) PK - 0204

156.000₫
Vòng vắt khăn (tay vịn) phụ kiện 02
Chi tiết sản phẩm

Đĩa xà phòng ( phụ kiện 02 ) PK - 0205

270.000₫
Đĩa đựng xà phòng phụ kiện 02
Chi tiết sản phẩm

Lô giấy ( phụ kiện 02 ) PK - 0208

270.000₫
Lô giấy phụ kiện 02
Chi tiết sản phẩm

Bộ phụ kiện Inox 304 PK - 01

1.880.000₫
Phụ kiện Inox SUS 304 ( phụ kiện vuông 01 )
Chi tiết sản phẩm

Bộ kệ kính ( phụ kiện vuông 01 ) PK - 0101

600.000₫
Bộ kệ kính chân đế lan can phụ kiện 01
Chi tiết sản phẩm
0968.503.989